Vedení účetnictví Černovský

Vedení účetnictví ing. Zdeněk Černovský, Ph.D.

Vedení účetnictví

 

Ing. Zdeněk Černovský, Ph.D.

Bezručova 464/18,

Říčany 251 01

IČO:43890164, DIČ:7108010382

Bankovní účet: 15660028/5500

Mail:info@ucetnictvicernovsky.cz,

Tel: 312 315 280,

Mob.: 602 183 054,

Fax:312 312 861

 

POBOČKA ŘÍČANY

Masarykovo náměstí 6/17,

251 01 Říčany

Služby

Vedení daňové evidence (tzv. jednoduché účetnictví)

- zpracování dodaných účetních dokladů a vedení evidencí stanovených zákonem

- vyhotovení účetních přehledů dle potřeb klienta

- zpracování daně z příjmů, daně silniční, daně darovací aj.

- poskytování účetních konzultací a poradenských služeb

- příprava podkladů ke kontrole

- zastupování na úřadech

Příprava a předávání dokladů je možná v sídle Vaší společnosti nebo dle vzájemné domluvy. Po uzavření účetního roku jsou klientovi předány pořadače s přehledně uspořádanými doklady za celé období a účetní sestavy na CD (bankovní deník, pokladní knihy, přehledy příjmů a výdajů, přehledy majetku, přehled pohledávek a závazků, daňová přiznání, aj.)

Vedení účetnictví (tzv. podvojné účetnictví)

- zpracování dodaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí,

- vyhotovení přehledů dle potřeb klienta,

- zpracování přiznání k DPH (vč. souhrnných hlášení),

- zpracování daně z příjmů, daně silniční, daně darovací aj.

- poskytování účetních konzultací a poradenských služeb,

- příprava podkladů ke kontrole,

- zastupování na úřadech,

- předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a účetní sestavy přehledně uspořádané na CD (účetní deník, hlavní kniha, seznam otevřených pohledávek a závazků, roční účetní závěrka, daňová přiznání atd.

Vedení mzdové agendy

- kompletní zpracování mez,

- přihlášky / odhlášky zaměstnanců na zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ),

- měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ),

- výplatní pásky,

- příprava příkazu k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální zabezpeční, zákonné pojištění),

- roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance,

- roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou,

- evidenční listy,

- mzdové listy,

- příprava podkladů pro kontroly,

- vyřizování korespondence s úřady a zastupování na úřadech