Vedení účetnictví Černovský

Vedení účetnictví ing. Zdeněk Černovský, Ph.D.

Vedení účetnictví

 

Ing. Zdeněk Černovský, Ph.D.

Bezručova 464/18,

Říčany 251 01

IČO:43890164, DIČ:7108010382

Bankovní účet: 15660028/5500

Mail:info@ucetnictvicernovsky.cz,

Tel: 312 315 280,

Mob.: 602 183 054,

Fax:312 312 861

 

POBOČKA ŘÍČANY

Masarykovo náměstí 6/17,

251 01 Říčany

Společenská odpovědnost firmy - Zdeněk Černovský

S tématem společenské odpovědnosti jsem se poprvé setkal při práci pro agenturu INTERCOM Praha v roce 1999 v návaznosti na projekty v oblasti marketingu, reklamy, sponzoringu a Public Relations pro velké firemní klienty.

 

Na jedné straně byly úspěšné firmy vedené schopnými mananažery a na druhé stály nestátní organizace provozující veřejněprospěšné aktivity. Většina těchto veřejně prospěšných organizací se dlouhodobě nacházela na hranici přežití. Neustálé potýkání se s nedostatkem financí, nedostatkem kvalifikovaných odborníků a schopných manažerů bylo důvodem k jejich živoření.

 

Katastrofickou situaci v roce 2000 potvrzovala strategie rozvoje neziskového sektoru. Ve své analytické části dokládala, že největším hendikepen neziskovek je absence schopných manažerů, ekonomů a právníků.

 

Již v té době jsem se setkal s několika velkými a společensky vyspělými firmami, které se věnovaly filantropii - podporovaly veřenoprospěšné aktivity finančně, jiné firmy zase podporovaly občanskou angažovanost svých pracovníků.

 

Duševní vypětí z náročné a často stresující práce manažera při plnění BYZNYS PLÁNů a STRATEGICKÝCH ÚKOLů velkých firemních klientů bylo možno kompenzovat z uspokojení výsledků veřejně prospěšných aktivit.

 

Do roku 2003 firma Zdeněk Černovský vypomáhala zejména veřejnoprospěšným organizacím působícím mimo Říčany. Jednalo se zejména o organizace činné v enviromentální oblasti a organizace činné v prevenci osob ohrožených sociální exkluzí.

 

Od roku 2003 firma Zdeněk Černovský vypomáhá v Říčanech zhruba sedmi veřeněprospěšným organizacím, které již nyní z větší míry fungují samostatně a zaměstnávají profesionály:

 

- Občanské sdružení Cesta integrace,

- MAS Říčansko o.p.s.,

 

- Občanské sdružení MAS Servis Říčansko, vydavatel regionálního měsíčníku Zápraží,

- Komunitní centrum Říčany, o.p.s.,

- Občanské sdružení pro zdravý rozvoj Říčan a okolí,

 

- Občanské sdružení Klidné město,

- Občanské sdružení Fialka.